ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม. ที. พลาสติกส์ โปรดักส์
M.T.PLASTIC PRODUCT LTD., PART.