รับผลิตพลาสติกมีเดีย ชนิด Palling

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

รายละเอียดสินค้า

ขนาด/คุณสมบัติ


พลาสติกมีเดีย ชนิด Palling 

พลาสติกมีเดีย

ชนิด Palling

อุปกรณ์ในขบวนการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ
ทำหน้าที่เก็บกักจุลินทรีย์ไว้ในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

Model (รุ่น) : P-102

Type (
ชนิด) : 102 m2/m3

Void Ratio (
ช่องว่าง) : 95%

Material (
วัสดุ) : Polyethylene

Size (
ขนาด) : Diameter : 90 mm. ,
Height : 90 mm.


จำนวนก้อน/ลูกบาศก์เมตร : 1200 ก้อน/m3

พลาสติกมีเดีย Model : NS-110,NS-120

รายละเอียด

มีเดีย

 

 

Cross Flow Media Filter

 

 

 

Model

 

: NS-110,NS120

วัสดุ (Material)

: Rigid Polyvinyl Chloride

ความหนา (Thickness)

: 0.30 mm.

ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)

: 1.30 g/cm2

ช่องว่าง (Void Ratio)

: 97%

รูปทรงช่อง (Void Shape & Pitch)

: 7.5 x 7.5 cm.

มุมตัดเอียง (Cross Angle)

: 60 x 60 degree

การขึ้นรูปและการประกอบ

: Vacuum Thermoforming

(Forming)

 

เชื่อมยึดด้วยกาว PVC ทุกจุด

พื้นที่เกาะ (Surface Area)

: 120 m2/m3

น้ำหนัก (Weight)

: 8 kgs./m3

ขนาด (Size)

: 50 x 100 x 53 cm.

จำนวนชั้น (Layer)

: 10 Layer

จำนวนก้อน/ลูกบาศก์เมตร

: 4 unit


 พลาสติกมีเดีย Model : NS-240

งานนำเสนอบริษัท

M.T.PLASTIC PRODUCT LTD., PART.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม. ที. พลาสติกส์ โปรดักส์